Välkommen!

Är du socialsekreterare och intresserad av spännande uppdrag och nya möjligheter?

Vi söker nya medarbetare som bl a kan arbeta som:
  • Socialsekreterare inom barn- och ungdom, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och missbruk
  • Biståndshandläggare/Biståndsbedömare inom LSS, äldre och funktionshinder

Är du sjuksköterska och intresserad av spännande uppdrag och nya möjligheter?

Vi söker nya medarbetare som bl a kan arbeta som:
  • BVC, skola och/eller vårdcentral/husläkarmottagning

För mer information om våra lediga uppdrag gå in på fliken Lediga jobb >>

Vi är nu en del av NGS Group

NGS Group e-Quality har under en tid sökt lämplig partner för att utveckla företaget och möta den växande efterfrågan gällande bemanning av personal inom våra tjänstekategorier. Valet föll till slut på en av våra branschkollegor, NGS Group som vi känner sedan länge och som är ett bemanningsbolag inom vård, skola och ekonomi. NGS Group arbetar med ett liknade arbetssätt och värdegrund som e-Quality och vi som bolag blir ett värdefullt komplement till NGS och deras befintliga verksamhet. Mycket kommer dock att fortsätta vara precis som vanligt! Vi behåller vårt företagsnamn och våra konsultchefer Agota Benkö och Annika Steenberg fortsätter precis som vanligt. Hjärtligt välkomna att kontakta oss!

Har du frågor eller vill du veta mer om NGS Group, finner du mer information på deras hemsida >>