Välkommen!

Är du socialsekreterare och intresserad av spännande uppdrag och nya möjligheter?

Vi söker nya medarbetare som bl a kan arbeta som:
  • Socialsekreterare inom barn- och ungdom, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och missbruk
  • Biståndshandläggare/Biståndsbedömare inom LSS, äldre och funktionshinder

Är du sjuksköterska och intresserad av spännande uppdrag och nya möjligheter?

Vi söker nya medarbetare som bl a kan arbeta som:
  • BVC, skola och/eller vårdcentral/husläkarmottagning

För mer information om våra lediga uppdrag gå in på fliken Lediga jobb >>