Kontakta oss: gärna: 08-54 55 12 80

Vår värdegrund

NGS Group är en bemannings- och rekryteringskoncern inom vård, skola, socialtjänst, ekonomi och ledarförsörjning. Vi sysselsätter årligen 3 000 konsulter i skolor, företag och sjukhus i både storstäder och på landsbygden i Sverige, Norge och Finland.

Vi bemannar de personalbehov som behöver fyllas och vi bidrar till att upprätthålla allas rättighet till bland annat vård och utbildning. Vi finns där när den ordinarie personalen inte räcker till på grund av underbemanning eller överbelastning. Vi är ett komplement till den pågående verksamheten och ett hjälpmedel för att få det dagliga arbetet att fungera.

För oss är det viktigt att sätta människan i fokus, oavsett om det gäller en kund eller en medarbetare. Vi har förmånen att arbeta med och för människor och vår styrka är att se den enskilda individens behov och kompetenser. År 2013 arbetade vi fram en gemensam värdegrund och uppförandekod.

NGS värdegrundsord är balans
NGS ledord passion, rörlighet, ansvarsfullhet och närvaro är viktiga för oss som företag. I vårt arbete är dessa fyra ledord integrerade i allt vi gör och präglar vårt sätt att kommunicera och samarbeta med varandra och alla intressenter i vår omvärld.