Kontakta oss: gärna: 08-54 55 12 80

Om e-Quality

e-Quality och Octapod startades år 2000 och är från och med år 2016 en del av NGS Group. Vi hyr ur och rekryterar medarbetare och chefer inom social omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård i hela landet. Hos oss kan du ställa krav. Krav som vi kommer arbeta hårt med att försöka möta. Vi kapar topparna och fyller ut dalarna.

Vi finns där när den ordinarie personalen inte räcker till på grund av underbemanning eller överbelastning. Våra medarbetare är kunniga och självgående, de är vana vid att snabbt sätta sig in i en verksamhet och nya arbetsuppgifter. NGS arbetssätt och vår kompetenta personal resulterar i en kundnöjdhet på över 90 procent.

En del av NGS Group

NGS Group är en bemannings- och rekryteringskoncern inriktad mot vård, skola, socialtjänst, ekonomi och ledarförsörjning. NGS omsätter idag omkring 700 miljoner kronor fördelat på 13 olika affärsområden med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. 80 procent av vår verksamhet sker inom ramavtal varav huvuddelen mot offentlig sektor. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö, Oslo och Helsingfors har vi en lokal närvaro mot våra kunder och personal.

Vi är ett ISO-certifierat företag och medlemmar i Tjänsteföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega.

Till NGS Group

  1. Tillsammans gör vi nytta.