Kontakta oss: gärna: 08-54 55 12 80

Utvärdering bemanningspersonal

Som kund är du den person som oftast ser våra medarbetare i arbete. Därför är vi tacksamma om du vill besvara några enkla utvärderingsfrågor. På så sätt hjälper du oss genomföra ständiga förbättringar som garanterar en fortsatt god service och hög kvalitet.

Uppgifter

Arbetsplats:

Datum:

Beställarens namn:

Medarbetarens namn:

Utvärdering

Hur har medarbetaren motsvarat era förväntningar gällande yrkeskompetens?


Kommentar:

Hur har medarbetaren motsvarat era förväntningar gällande social kompetens?


Kommentar:

Är medarbetaren välkommen tillbaka?