Kontakta oss: gärna: 08-54 55 12 80

Vi löser dina bemanningsproblem

Att hyra och rekrytera nya medarbetare är en av de största utmaningarna för alla organisationer. Det är en tidskrävande uppgift som ofta prioriteras ner på grund av mer akuta ärenden och riskerar att leda till felrekryteringar som tar tid, kraft och pengar från organisationen. Ta istället hjälp av oss när du behöver mer resurser till din organisation. Vår personal har hög kompetens som besitter en lång erfarenhet och vi strävar alltid efter att kunna bemanna med kontinuitet.

Som kund hos oss blir du tilldelad en personlig kontaktperson – en konsultchef. På så vis kan din kontaktperson få en djupare kunskap i det som är speciellt med din verksamhet och skapa en personlig relation till dig. De flesta av våra kundansvariga har själva arbetat inom området och har en god insikt om hur er verksamhet fungerar. Snabb respons och noggrann rekryteringsprocess är för oss en självklarhet.

Har du frågor? Kontakta oss på 08-54 55 12 80 eller info@e-quality.se.

Vid rekrytering

Vi hjälper dig med delar av eller hela din rekryteringsprocess. Det är din tid och ditt behov som avgör. Vi kan ta hand om sökning av kandidater, urval, matchning mot kravprofil, tester och intervjuer. I våra priser ingår alltid annonsering på nätet i våra standardkanaler.

Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet av att testa, granska och rekrytera personal inom olika kompetensområden. Med specialistkunskap och en väl utvecklad metodik löser vi dina rekryteringsbehov. Vi fungerar också som ett bollplank för dig under hela rekryteringsprocessen.

Kontakta oss på info@e-quality.se eller 08-54 55 12 80 för offert.