Kontakta oss: gärna: 08-54 55 12 80

Fler uppdrag och mer tid till det sociala arbetet

”Man får massor av nya erfarenheter på olika uppdrag och det ger även möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter och nytt ansvar som du inte nödvändigtvis hade fått genom vanlig tjänst. Det ger verkligen möjlighet att utvecklas inom mitt yrkesområde och en unik möjlighet till att öka mitt yrkesmässiga nätverk.”

Så säger vår medarbetare Petri när han blir intervjuad för en artikel om oss. Han berättar att det som först lockade honom till e-Quality var möjligheten att arbeta på ett mindre företag med bättre tillgänglighet och mindre administration och byråkrati. Under de uppdrag som han nu haft genom oss upplever han också att det funnits ett väldigt bra stöd och en trygghet som gjort det enkelt att våga prova nya saker.

Vi blir otroligt glada att hans upplevelser av oss stämmer överens med vår företagskultur. Vi vill inte vara störst på marknaden men vi vill vara bäst på marknaden och därmed skapa närhet och trygghet till våra konsulter. Klicka vidare för att läsa hela intervjun om e-Quality och NGS Socialtjänst.

Läs artikeln

Vill du också få nya erfarenheter? Kom till e-Qualitys öppna hus 8/3 och lär dig mer om arbetet som socionomkonsult. Följ länken till vårt anmälningsformulär.

Anmäl dig

  1. Socionomen Petri anser att e-Quality ger honom mer tid till det sociala arbetet

Se alla nyheter »